Hibernate – @Entity, @Table ve @Id Anotasyonu

@Entity

En temel anotasyonumuz entity anotasyonudur.

Çünkü bu anotasyon Pojonun veritabanında bir tabloya denk geldiğini belirtir.

Bu anotasyon entity özelliği taşımasını istediğimiz tüm pojo larda olmalıdır.

Sınıf adını verdiğimiz kodun üzerinde tanımlanır.

@Table

Table anotasyonu @Entity anotasyonu ile birlikte kullanılır.

@Entity yazarak bu pojonun artık database de bir tabloya karşılık geldiğini belirttikten sonra, oluşacak ilgili tablonun özelliklerini belirtmek için table anotasyonunu kullanıyoruz. Eğer bu anotasyonu kullanmaz ve bir isim belirtmez isek class ismi ile aynı isimde bir tablo aranır.

Table anotasonu içinde 5 farklı özellik bulunur.

  • name” ile tablo adını değiştirebiliriz. Kullanılmazsa class isminde bir tabloya sahip oluruz.
  • catalog” ile tablonun kataloğunu,
  • schema” ile tablonun şemasını ,
  • uniqeConstraints” lerle constraintleri
  • indexs” ler ile de indexlerini belirtiriz.

@Id

Id anotasyonu da en temel ve olmazsa olmaz anotasyonlardan biridir. Her entity de mutlaka bulunmalıdır.

İlgili entity nin primary key inin hangisi olduğunu bu anotasyon ile belirtiiriz.

Her entity bir primary keye sahip olmalı demiştik. İşte sahip olduğu bu primary keyi , @Id anotasyonu ile gösteririz.

 

Sadık Bahadır Memiş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir