Hibernate – @JoinColumn

@JoinColumn anotasyonu Entiy içinde entity kullanılması durumunda kullanılır. Join yapacağımız tablo ile ilişkileri belirtmeye yarar.

9 farklı özellik sunar;

Bunlar:

  • name
  • referancedColumnName
  • unique
  • nullable
  • updatable
  • insertable
  • columnDefinition
  • table
  • foreignKey

name ile oluşacak kolonun adını,

referancedColumnName ile id dışında başka bir kolon ile join yapılacaksa, o kolonu,

unique ile tablodaki bu kolonun unique olup olmadığını,

nullable ile boş olup olamayacağını,

updatable ile update edilip edilemeyeceğini

insertable ile insert edilip edilemeyeceğini,

columnDefinition ile kolon için oluşturulan DDL e eklenecek SQL i

table ile tablosunu ve

foreignKey ile foreign keyi belirtiriz.

 

Sadık Bahadır Memiş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir