Hibernate – @SequnceGenerator

Sequence generator kullanılacak sequnceleri özeliklerini özelleştirmek için kullanır.

6 farklı özellik sunar. Bunlar

  • name” Generator’ın ismi belirtilir.
  • sequenceName” sequence in adını belirtir.
  • allocationSize” Arttırım sayısını belirtir. Default 50 dir.
  • initialValue”  Başlangıç sayısını belirtir. Default 1 dir.
  • catalog” Katalogu belirtir.
  • schema” Şema belirtilir.

Name –  ile generator adını,

sequenceName – ile sequence adını

allocationSize – ile de arttırım sayısını belirtiriz. Allocation size Default olarak 50 gelir. Bunun manası değer 50 50 artıtılır demektir. Bunu 1 yapmak istersek bu özelliği kullanıp, allocationSize = 1 yazarız ve sequence birer birer artarak alınır.

initialValue – ile başlangıç değerini,

catalog– ile kataloğu,

schema– ile şemayı,

belirtiriz.

 

Sadık Bahadır Memiş

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir