İçeriğe geç

Tasarım Kalıpları

Creational Design Patterns
Oluşturucu Tasarım Kalıpları


Singleton Design Pattern -1 (Tek Nesne Tasarım Kalıbı)

Singleton Design Pattern – 2 – Uygulama (Tek Nesne Tasarım Kalıbı)

Singleton Design Pattern – 3 – Lazy Loading & Double Checked Locking

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Kalıbı)

Abstract Factory Design Pattern (Soyut Fabrika Tasarım Kalıbı)

Builder Design Pattern (Kurucu / Oluşturucu Tasarım Kalıbı)

Prototype Design Pattern (Prototip Tasarım Kalıbı)

Structural Design Patterns
Yapısal Tasarım Kalıpları

Adapter Design Pattern (Adaptör Tasarım Kalıbı)

Bridge Design Pattern (Köprü Tasarım Kalıbı)

Composite Design Pattern (Bileşik Tasarım Kalıbı)

Decorator Design Pattern (Dekoratör Tasarım Kalıbı)

Facade Design Pattern (Cephe Tasarım Kalıbı)