Tasarım Kalıpları


Creational Design Patterns
Oluşturucu Tasarım Kalıpları

Singleton Design Pattern -1 (Tek Nesne Tasarım Kalıbı)

Singleton – 2 – Uygulama (Tek Nesne Tasarım Kalıbı)

Singleton- 3 – Lazy Loading & Double Checked Locking

Factory Design Pattern (Fabrika Tasarım Kalıbı)

Abstract Factory Design Pattern (Soyut Fabrika Tasarım Kalıbı)

Builder Design Pattern (Kurucu / Oluşturucu Tasarım Kalıbı)

Prototype Design Pattern (Prototip Tasarım Kalıbı)

Structural Design Patterns
Yapısal Tasarım Kalıpları

Adapter Design Pattern (Adaptör Tasarım Kalıbı)

Bridge Design Pattern (Köprü Tasarım Kalıbı)

Composite Design Pattern (Bileşik Tasarım Kalıbı)

Decorator Design Pattern (Dekoratör Tasarım Kalıbı)

Facade Design Pattern (Cephe Tasarım Kalıbı)

Prototype Design Pattern (Prototip Tasarım Kalıbı)

Flyweight Design Pattern (Sineksiklet Tasarım Kalıbı)

Proxy Design Pattern (Vekil Tasarım Kalıbı)

Behavioral Design Patterns
Davranışsal Tasarım Kalıpları

Chain of Responsibility (Sorumluluk Zinciri T. Kalıbı)

Command Design Pattern
(Komut Tasarım Kalıbı)

Interpreter Design Pattern (Yorumlayıcı Tasarım Kalıbı)

Iterator Design Pattern (Yineleyici Tasarım Kalıbı)

Mediator Design Pattern (Aracı Tasarım Kalıbı)

Memento Design Pattern (Hatıra Tasarım Kalıbı)

Observer Design Pattern (Gözlemci Tasarım Kalıbı)

State Design Pattern (Durum Tasarım Kalıbı)

Strategy Design Pattern (Strateji Tasarım Kalıbı)

Template Design Pattern (Şablon Tasarım Kalıbı)

Visitor Design Pattern (Ziyaretçi Tasarım Kalıbı)

Istanbul Java User Group Hem Kazan Hem Öğren Tasarım Kalıpları – 3